fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Egyéni Utazó - Általános Szerződési Feltételek
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
MEGTERVEZZÜK AZ UTAZÁSOD

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek 

Tisztelt Megbízó! Ön Posta Melinda utazási tanácsadó, egyéni vállalkozó, a továbbiakban Tanácsadó által üzemeltetett „Egyéni utazó” weboldal használatára, a weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatások megrendelésére és teljesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket olvassa. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Amennyiben Ön látogatja az „Egyéni utazó” honlapot és igénybe kívánja venni a honlapon kínált szolgáltatásokat, vagy azok valamelyikét, kérem, előtte olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket. Az „Egyéni utazó” honlapon kínált tanácsadási szolgáltatásokat csak abban az esetben tudja igénybe venni, ha elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

 

A vállalkozás adatai:

Név: Posta Melinda Dóraegyéni vállalkozó

Székhely: 2096 Üröm, Gábor Áron sétány 17. fszt. 1.

Adószám: 57403272-1-33

Számlavezető bank: MKB Bank

Számlaszám: 10300002-10232499-00014900

 

 

Elérhetőségre vonatkozó adatok:

Telefonszám: +3620/5899523
E-mail: info@egyeniutazo.hu

Webolal: www.egyeniutazo.hu

Levelezési és panasz bejelentés cím: 2096 Üröm, Gábor Áron sétány 17. fszt. 1.

 

 

1. A szolgáltatás tartalma

Ön, mint Megrendelő az „Egyéni utazó” weboldalon keresztül naprakész információkat, utazási tanácsokat tud megrendelni az utazásához. Az egyéni elvárásai alapján ötletet adok az úticél kiválasztásához, megtervezem az igényei szerinti személyre szabott utazást, összeállítom az utazási programokat.

Semmilyen jogi értelembe vett utazásszervezői, közvetítői tevékenységet nem végzek, utazási szolgáltatást nem nyújtok, a képviseletében nem járok el. Az utazása során felmerülő pl. szállás, közlekedési eszköz foglalásának és költségeinek megfizetését közvetlenül Önnek kell az adott szolgáltatóval rendeznie. 

 

2. Az „Egyéni utazó” weboldalon megrendelhető utazási tanácsadási szolgáltatások tartalma, a megrendelés és a teljesítés menete

Ön jelenleg kétféle tanácsadási szolgáltatást tud megrendelni a weboldalon keresztül

A szolgáltatások igénybevételéhez nem kell a weboldalon regisztrálni, csak a legfontosabb, a kapcsolattartáshoz és a számla kiállításához szükséges adatokat kell megadnia.

 

 

2.1.Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz:

Az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz naprakész információkat tartalmaz az adott úti célhoz. Egyes utak esetében lehetőség van az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz megrendelésére, amely tartalmaz minden hasznos információt, melyre szüksége lehet egy élménydús utazás megszervezéséhez. 

Az úti cél az Élményválasztó menüpont alatt választható ki. A kiválasztott úti cél megjelölésével rendelheti meg az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauzt.  

A „Megrendelem” gomb megnyomásával a szolgáltatás megrendelő oldalára jut.

Itt található a szolgáltatás megrendelő lapja, melyen meg kell adnia a kiválasztott úti célt, az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, a számla kiállításhoz a lakcímét, vállalkozás megrendelése esetén a cég nevét, székhelyét és adószám adatokat. A megrendelést csak akkor tudja véglegesíteni, ha elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz díját úticélonként kell megfizetni.

A megrendelési lapon feltüntetett tanácsadói díjat, a megrendelés elküldése után, a megrendelés visszaigazolását követően kell megfizetnie a megrendelésben megadott számlaszámra. A tanácsadói díj számlán történő jóváírást követő 5 munkanapon belül elektronikus úton küldöm el Önnek a megrendelt Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauzt a megrendelésben megadott e-mail címre.

 

Az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz megrendelése után, annak átvételét követő 14 napon belül lehetősége van arra, hogy áttérjen az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatásra azonos úti cél esetén. Ebben az esetben elektronikus úton jelezze részemre ezen igényét az info@egyeniutazo.hu email címen. Amennyiben megrendeli az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást, az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz megfizetett díja beleszámításra kerül az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás díjába. 

 

 

2.2.Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás

Személyre szabott utazástervezés lépésről lépésre. Az Egyéni utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás az Ön egyéni igényeire lesz szabva. 

 

Az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás választása esetén Öntől először egy rövid, a tervezett utazásra vonatkozó kérdésekre várok választ, amit a „kérem az előzetes kalkulációt” gombbal tud indítani. A kérdések az úti cél, utazási időszak (pl.: konkrét dátum, időintervallum), utazás időtartama, létszám, szállás típusa, autóbérlés információkra vonatkoznak, amely adatok kitöltésével és a részemre történő visszaküldés után 5 munkanapon belül összeállítok és elektronikus úton megküldök Önnek egy, a kiválasztott utazásra vonatkozó rövid tájékoztatót és az utazás várható költségeinek árkalkulációját, a továbbiakban “előzetes kalkuláció”. Az általam kalkulált ár magában foglalja különösen a repülőjegy adókkal, illetékekkel, poggyász szabályzat, szállás, autóbérlés költsége (biztosítás nélkül), javasolt fakultatív programok kalkulált árát. Amennyiben megfelel az elvárásainak a kiválasztott úti célra vonatkozó tájékoztatás és annak kalkulált költsége, Ön megrendelheti az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást. A megrendelést az általam küldött elektronikus levélben megadott linkre kattintva tudja indítani, amely link az Egyéni utazó weboldal Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás megrendelő oldalára juttatja. Itt található a szolgáltatás megrendelő lapja, amelyen meg kell adnia a kiválasztott úti célt, az Önnek elküldött tájékoztatóban megadott azonosító ügyszámot, Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, a számla kiállításhoz a lakcímét, vállalkozás megrendelése esetén a cég nevét, székhelyét és adószám adatokat. A megrendelést csak akkor tudja véglegesíteni, ha elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

A megrendelési lapon feltüntetett tanácsadói díjat, a megrendelés elküldése után, a megrendelés visszaigazolását követően kell átutalnia a megrendelésben megadott számlaszámra. A tanácsadói díj számlán történő jóváírását követően kidolgozom Önnek az utazásra vonatkozó részletes tervet, amelyet egy személyes vagy online konzultáció keretében nyújtok át Önnek.

 

A személyre szabott útiterv részleteit, az Ön egyedi elvárásait elektronikusan egyeztetjük a kidolgozás közben. Az utazást átbeszéljük és ezt követően küldöm meg az elkészült minden hasznos információt tartalmazó részletes útitervet. 

 

3. Ajánlati kötöttség, a megrendelés visszaigazolása:

A megrendeléseket minden esetben elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolom. Amennyiben a leadott rendeléséről semmilyen visszajelzést nem kap, kérjük vegye fel velem telefonon vagy e-mailben a kapcsolatot! 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Tanácsadóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára elektronikusan hozzáférhetővé válik.

 

A megrendelés visszaigazolása tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a megrendelt szolgáltatás tanácsadási díját és a számlaszámot, amelyre a tanácsadási díjat át tudja utalni.

Ha Ön fogyasztó, akkor ezen minőségében megtett nyilatkozatát.

A Tanácsadó nem köteles elfogadni a megrendelést. 

Amennyiben az egyedi megrendelés(ek) és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az ÁSZF tartalma az irányadó.

 

4. Szerződés létrejötte és megszűnése

A Tanácsadó és Ön között a szerződés, az Ön által elektronikusan elküldött megrendelés Tanácsadó általi visszaigazolásával, a megrendelés elfogadásával jön létre.

 

A szerződés teljesítése a Megrendelő részéről: 

A megrendelés visszaigazolását követően Megrendelő átutalja a megrendelésben, számlában megadott bankszámlára a tanácsadói díjat, 8 napon belül. A tanácsadói díj átutalással történő megfizetése esetén Ön akkor teljesíti a fizetési kötelezettségét, ha az Ön által megrendelt szolgáltatás teljes tanácsadói díja a Tanácsadó számlaszámán jóváírásra kerül.

 

A szerződés teljesítése a Tanácsadó részéről: 

Megrendelő teljesítését követően a Tanácsadó a megrendelésben Megrendelő által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi a megrendelt tanácsadói szolgáltatást – az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz, illetve az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást –.

A Tanácsadó csak akkor köteles a megrendelt tanácsadói szolgáltatást megküldeni, illetve a tanácsadói szolgáltatást megkezdeni, ha a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes díja jóváírásra került a Tanácsadó számláján.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével. 

 

Fogyasztó esetében, amennyiben a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti Megrendelői elállásra, illetve felmondásra érvényesen sor kerülhet, úgy a fogyasztó az elállást, illetve a felmondást a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Tanácsadó az Ön egyidejű értesítése mellett, jogkövetkezmények nélkül, törölheti az Ön megrendelését, illetve a szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt, az alábbi esetekben: 

– amennyiben Ön nem teljesítette fizetési kötelezettségét – a Tanácsadó számláján a megrendelt szolgáltatás díja nem került jóváírásra -.

– ha az Ön által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

Ha a Tanácsadó a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, a Megrendelő által már kifizetett összeget 8 napon belül visszatéríti átutalással a Megrendelői számlaszámra.

 

Az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás esetében az előzetes kalkuláció elkészítése nem hoz létre szerződést a felek között. 

Nem jön létre szerződés az Egyéni utazó weboldalon ingyenesen letölthető szolgáltatás(ok) igénylése esetén.

A megrendelt Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauzt a fizetés teljesítésétől számított 5 munkanapon küldöm meg Önnek, az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást a fizetés teljesítését követően, az Önnel egyeztetett időponttól függően 10-14 munkanapon belül.

 

Ha Ön fogyasztónak minősül és a megrendelés során nem adta a beleegyezését a 14 napnál korábbi teljesítéshez, ebben az esetben a fentebb meghatározott időpontok a szerződés létrejöttét követő 14. naptól értendőek.

Nem jelenti a Tanácsadó ajánlati kötöttségét az „Egyéni utazó” weboldalon feltüntetett ismertetők, leírások, képek, információk, ezek célja kifejezetten a szolgáltatás bemutatása, illetve a weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. 

 

Nem hoz létre Megrendelő és Tanácsadó között szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttséget, ha 

– Ön nem az Egyéni utazó weboldalon kialakított felületen, az ott meghatározott eljárás szerint adja le a rendelését, hanem egyéb kommunikációs eszközön (e-mail, telefon stb.) útján veszi fel a kapcsolatot Tanácsadóval, 

– Ön a weboldalra látogat és/vagy böngészést végez.

 

Szerződés módosítás, új szerződés 

Az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz szolgáltatás szerződésének létrejöttét követően nincs lehetősége Megrendelőnek a szerződés módosítására.  

A Tanácsadó az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást az Ön által, az előzetes kalkulációban megadott adatok alapján készíti el. A kérdések az úti cél, utazási időszak (pl.: konkrét dátum, időintervallum), utazás időtartama, létszám, szállás típusa, autóbérlés információkra vonatkoznak. 

Amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttét követően módosítani kívánja az előzetes kalkulációban és vagy a megrendelési lapon megadott adatokat, az alábbiak szerint teheti meg:

– Az előzetes kalkulációban és a megrendelési lapon feltüntetett úti cél módosítása csak új megrendelés esetén lehetséges.

– Az előzetes kalkulációban megadott utazási időszak, utazás időtartama, résztvevők létszáma, utazás módja – szállás típusa, közlekedési eszköz – adatokat Megrendelő a szerződés létrejöttét követően külön tanácsadói díj megfizetése mellett módosíthatja. Minden igényelt módosításért külön kell megfizetni a tanácsadói díjat. A módosítás tanácsadói díja az eredeti tanácsadói díj 30%-a módosítandó adatonként, amely díjat Megrendelő a megrendelésben megadott Tanácsadói bankszámlára köteles elutalni haladéktalanul azt követően, hogy Tanácsadó elfogadta a Megrendelő módosítási kérését.

A Tanácsadó a Megrendelő által igényelt módosítás szerint készíti el az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást azt követően, ha az igényelt módosítás(ok) teljes díja jóváírásra került Tanácsadó számláján.

 

Megrendelő módosítási igénye befolyásolja a tanácsadási szolgáltatás teljesítési határidejét. Ezért a Tanácsadó által vállalt teljesítési határidő az eredetileg vállalt határidőhöz képest Megrendelői módosításonként 5 munkanappal növekszik.

A szerződés távollevők között elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai vonatkoznak. A Tanácsadó és fogyasztó között létrejött szerződésekre alkalmazni kell továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

 

A felek között elektronikus úton megkötött szerződés részét képezi az Általános Szerződési Feltételek. Az Általános Szerződési Feltételek letölthető és kinyomtatható az alábbi linkről: https://egyeniutazo.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési Tájékoztató Megrendelő általi elfogadására a weboldalon történő hírlevélfeliratkozással és /vagy az adott egyedi megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor.

 

A weboldalon nem tudja a megrendelését elküldeni anélkül, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési Tájékoztatót ne fogadja el. Ha erre bármilyen ok miatt mégis sor kerülne, úgy Megrendelőnek ezen megrendelése érvénytelen, Megrendelő és Tanácsadó között nem jön létre szerződés.

Az Általános Szerződési Feltétel magatartási kódexre nem utal. 

A Tanácsadó a létrejött szerződéseket nyilvántartja, iktatja és elektronikusan tárolja. A szerződést és a szerződéshez a Megrendelő által megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztató előírásai alapján kezeli és őrzi.

 

5. A szolgáltatások díja

A tanácsadási szolgáltatások aktuális díja és tartalma az „Egyéni utazó” weboldalon kerül meghatározásra. A weboldalon feltüntetett tanácsadási díjak forintban értendők, a Tanácsadó szolgáltatása alanyi adómentes.

Az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás esetében az előzetes kalkuláció díjmentes és nem hoz létre szerződést a felek között. Az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatás megrendelésével vállal fizetési kötelezettséget a Megrendelő.

A feltüntetett szolgáltatási díjak érvényessége – minden esetben – az adott megrendelés időpontjára vonatkozik. A Tanácsadó a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléskor érvényes díjon szolgáltatja a Megrendelő részére.

 

A Tanácsadó fenntartja a jogát arra, hogy a szolgáltatásai számát, díjait és tartalmukat előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa. Az új szolgáltatások, a megváltozott szolgáltatási díjak és tartalom a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg válik érvényessé.

Ha az Egyéni utazó weboldalon a szolgáltatások díjaként, bármilyen hiba miatt nyilvánvalóan téves – például 0 vagy 1 Ft-os ár -, vagy korábbi tapasztalati díjtól jelentősen – több mint 20%-kal – eltérő díj jelenik meg, a Tanácsadó ezen téves, vagy jelentősen eltérő díjon leadott megrendeléseket nem köteles visszaigazolni, ezen megrendeléseket jogosult visszautasítani. Ilyen esetben a Tanácsadó felajánlja az általa meghatározott, saját árazási rendszerének megfelelő szolgáltatási díjon történő szolgáltatás nyújtását, amelyet a Megrendelő, ha elfogad, létrejön a felek között a szerződés, ha nem fogad el, nem jött létre a szerződés.

 

6. Fizetés

Az „Egyéni utazó” weboldalon található szolgáltatások díját Ön a megrendelésben megadott bankszámlára történő utalással teljesítheti, a megrendelés visszaigazolásától számított 8 napon belül.

Kérem, hogy mindenképp várja meg a rendelést visszaigazoló e-mailt és csak utána intézkedjen a visszaigazolásban feltüntetett összeg utalásáról a megadott bankszámlaszámra.

A Tanácsadó – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – az általa nyújtott tanácsadói szolgáltatásról számlát állít ki. A Megrendelő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás adatközlés esetén a Tanácsadó nem kötelezhető új számla kiállítására.

 

7. Elállási jog – kizárólag fogyasztó esetében

A jelen pontban szabályozott elállás kizárólag a Fogyasztókra vonatkoznak. 

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet 20. §-a szerint, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztót, a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog és a fogyasztó az arra vonatkozó kérése esetén, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a tizennégy napos határidő lejárta előtt kezdje meg, a szerződés teljesítés megkezdését követően indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

A fogyasztó a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, ha a Tanácsadó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó a felmondási jogának elveszítését tudomásul vette.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő kérheti a Tanácsadót, hogy a tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a tizennégy napos határidő lejárta előtt kezdje meg. Ez esetben a fogyasztónak el kell fogadnia, hogy a szolgáltatás megkezdésével a Korm. rendelet szerinti elállási jogát és a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 

 

A Tanácsadó az „Egyéni utazó” weboldalon kínált szolgáltatásokat, az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz szolgáltatást a szerződés létrejötte és a fizetés teljesítésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti, az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást a szerződés létrejötte és a fizetés teljesítését követően azonnal megkezdi és az Önnel egyeztetett időponttól függően 10-14 munkanapon belül teljesíti. A Tanácsadó mindkét szolgáltatását a szerződés létrejöttét követő tizennégy napos határidő lejárta előtt megkezdi és teljesíti, de csak abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a megrendelés elküldésével egyidejűleg kéri a Tanácsadót a tanácsadói szolgáltatás 14 napon belül történő megkezdésére. Megrendelő ezen kifejezett kérésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet 20. § szerinti elállási jogát és a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási és felmondási jogát elveszíti.

 

Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő nem kéri a Tanácsadót, hogy a tanácsadási szolgáltatást a szerződés létrejöttét követő tizennégy napos határidőn belüli kezdje meg és teljesítse, ebben az esetben a Tanácsadó az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz szolgáltatást szerződés létrejöttét követő 14. nap utáni 5 munkanapon belül teljesíti, az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR szolgáltatást a szerződés létrejöttét követő 14. nap után kezdi meg és az Önnel egyeztetett időponttól függően 10-14 munkanapon belül teljesíti.

 

Ha a Tanácsadó a tanácsadói szolgáltatást a fogyasztónak minősülő Megrendelő kérésére a szerződés létrejöttét követő 14 napos határidő előtt megkezdi, a fogyasztó a szerződést felmondási jogának gyakorlásával a jövőre nézve szüntetheti meg. A felmondásig már teljesített szolgáltatások ellenértékét a fogyasztó köteles a Tanácsadónak, pénzügyi bizonylat alapján, megtéríteni, illetve a Tanácsadó jogosult a felmondásig már teljesített szolgáltatások ellenértékét a fogyasztó által megfizetett tanácsadói díjba beszámítani.

 

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát egyértelmű, írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja. Nyilatkozat mintát a jelen ÁSZF mellékleteként talál. A nyilatkozatot a fogyasztó postai úton vagy elektronikus úton – e-mail: info@egyeniutazo.hu – küldheti vissza a Tanácsadó részére. 

A Tanácsadó a fogyasztó nyilatkozatának a megérkezését haladéktalanul, elektronikusan igazolja vissza. 

 

8. Felelősség

A Tanácsadó által nyújtott utazási tanácsadási szolgáltatások a Megrendelő tájékoztatására szolgál, információt nyújt, utazási ötlet és foglalási tanácsokat ad, amely tanácsadási szolgáltatás a Tanácsadó és a harmadik fél között semmilyen jogviszonyt nem keletkeztet, mindössze a szolgáltatás nyújtásának időpontjában érvényes, harmadik fél által közzétett szolgáltatásokat és/vagy azok elérhető árát, valamint az adott szolgáltatás elérhetőségét (pl., linkek) tartalmazzák. Ezért Tanácsadó kizár minden felelősséget az utazási tanácsadási szolgáltatások igénybevételével a weboldalra belinkelt és / vagy a tanácsadási szolgáltatásban hivatkozott harmadik féllel szemben, a harmadik fél által a Megrendelőnek okozott összes kárért.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tanácsadó által nyújtott utazási tanácsadási szolgáltatásokat a Megrendelő saját felelősségére használhatja fel. Tanácsadó által javasolt bármely harmadik személy szolgáltatóval Megrendelő saját felelősségére köt szerződést, saját felelősségére veszi igénybe a harmadik személy által nyújtott szolgáltatást. Tanácsadó által javasolt harmadik személy szolgáltatásait Megrendelő saját belátása alapján veszi igénybe. Megrendelő köteles mérlegelni, hogy az érintett harmadik fél által nyújtott szolgáltatás, azok feltételei, azok ára számára megfelelők-e, vagy sem. Ha nem, úgy javasoljuk, hogy az adott harmadik féllel ne lépjen üzleti kapcsolatra! Amennyiben pedig igen, úgy a harmadik féllel kötött üzleti kapcsolat minden előnyét, hátrányát és következményeit Megrendelő a választott harmadik fél és közte létrejövő jogviszony és annak feltételrendszere alapján teljes mértékben viseli.

 

A Tanácsadó nem vállal semmilyen felelősséget 

– a Megrendelő által tévesen megadott adatok, információk, vagy az esetlegesen utóbb megváltozott feltételek miatt.

– az általa javasolt szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek tevékenységéért, vagy esetleg azért, mert az általa javasolt szolgáltatást esetleg már nem, vagy megváltozott feltételekkel nyújtják.

– a Megrendelő és bármely harmadik fél közötti vitás teljesítésért, esetleges kárért. 

 

A Tanácsadó kizárja a felelősségét arra az esetre, ha az Egyéni utazó weboldal – bármilyen ok miatt – nem elérhető, nem megfelelően működik, vagy valamiért nem lehet rajta megrendelést leadni.

Az utazási tanácsadási szolgáltatásokban szereplő ár a szolgáltatók aktuális áraitól függnek, amelyek az idő előre haladtával változhatnak. 

Az útvonaltervezeten történő változtatások várhatóan az utazás összköltségének a változásával is járnak. 

A szálláshelyek javaslatai ár-érték arány, minőség, megbízhatóság, valamint elhelyezkedés együttes szempontjából kerülnek javaslattételre. A szálláshelyek végső kiválasztása a Megbízó felelőssége.  

Az utazásra vonatkozó tippek és információk tájékoztató jellegűek.

 

A programjavaslatok nem kötelező jelleggel értendőek és nem percről percre történő beosztást tartalmaznak. Segítségükkel megvalósítható az optimális időtöltés és az általunk javasolt legjobb programok.  Minden utazás meglehetősen összetett, adódhatnak váratlan helyzetek. A tippek és leírások hatalmas segítséget nyújtanak a felkészülésben és az utazás során, de nem garantálnak teljesen zökkenőmentes utazást és nem helyettesítik teljes mértékben a felelős felkészülést a Megbízó részéről. 

Az utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítésért, minőségéért, árakért és változásokért kizárólagosan az adott szolgáltató felel és vállal garanciát. Amennyiben a kapott szolgáltatás nem az elvárásoknak megfelelően alakul, ezzel kapcsolatos problémát, változtatási igényt és kompenzációs kérést az adott szolgáltató felé kell a Megrendelőnek jeleznie. (légi társaság, szállás szolgáltató stb.) 

 

9. Szerzői jogok

Az Egyéni utazó weboldal és a Tanácsadó által megküldött utazási szolgáltatási dokumentumok (így különösen az Egyéni Utazó IRÁNYTŰ útikalauz, az Egyéni Utazó NAVIGÁTOR) szerzői jogi védelem alatt állnak.

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz és megjelenített bármely saját tartalomhoz (szöveg, kép, adatok, struktúra, eljárás stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Tanácsadót illetik meg, így azok bármilyen módon való másolása, vagy átvétele szerzői jogértésnek minősül.

A Weboldal semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy a Tanácsadó akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, engedélyezné bárki harmadik fél részére a szerzői jog bármely elemének a használatát.

 

10. Panaszkezelés

A Tanácsadó tevékenységével kapcsolatos kifogások, észrevételek bejelentése (a továbbiakban panasz) a Tanácsadó levelezési, és panasz bejelentés címén elektronikusan vagy postai úton írásban történhet.

postai cím: Posta Melinda egyéni vállalkozó (székhely: 2096 Üröm, Gábor Áron sétány. 17.) 

e-mail: info@egyeniutazo.hu 

 

A panaszkezelés módja:

Ön a panaszt írásban – elektronikus vagy postai úton – jelentheti a Tanácsadónak. 

A levélben legalább az alábbi információkat meg kell adnia: 

– a Panaszos nevét, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

– a panasz részletes leírása, 

– a Panaszos és a Tanácsadó közötti szerződés keretében nyújtott szolgáltatás(ok) megnevezését, díját,

– a szerződés teljesítésének időpontját, a szolgáltatás átvételének napját,

Csatolni kell a levélhez a panaszt alátámasztó dokumentumokat, a megrendelést, annak Tanácsadó általi visszaigazolását és számlát.

 

A Megrendelőnek kell igazolni a szerződés megkötését a Tanácsadóval, a megrendelés, visszaigazolás, számla bemutatásával.

A Tanácsadó az írásban bejelentett panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és írásban értesíti a Megrendelőt az igényének teljesíthetőségéről, vagy a panasz elutasításáról és annak indokairól. A panasz elutasítása esetén a Tanácsadó a Megrendelőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.  Tájékoztatja a Tanácsadó a fogyasztót a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, valamint levelezési címéről. Továbbá arról, hogy a Tanácsadó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A Tanácsadó a panasszal kapcsolatos személyes adatokat és iratokat öt évig őrizi meg az Adatvédelmi tájékoztatás szabályai szerint.

 

11. Vitarendezés, fogyasztói jogvita

1. Békéltető testület

A fogyasztó egyedi, a Tanácsadóval szemben esetlegesen felmerülő vitás ügyeinek (fogyasztói jogvita) rendezése szolgál a békéltető testület eljárása, amely testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Tanácsadó székhelye alapítja meg.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – bármelyik, a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület is illetékes.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A békéltető testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php 

A Tanácsadó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

A Pest Megyei Békéltető Testület 

székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

 

2. Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztó fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból jár el, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. 

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap oldalon.

A Tanácsadó székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóság:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály 

cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: (1) 459-4843

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly 

3. Bíróság

A Megrendelő az igényét bírósági eljárás keretében is érvényesítheti.

A Tanácsadóval szembeni igény bírósági érvényesítése esetén Tanácsadó székhelye szerinti bíróság illetékes.

Fogyasztó az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett a fogyasztó által vállalkozással szemben fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti pert a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróságon is megindíthatja.

 

12. A digitális adattartalom működése

A honlapon tárolt adatok védelméről a szükséges védelmi intézkedésekkel gondoskodom. Az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissítem a Megrendelők adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával. 

A weboldal megtekintéséhez speciális programra nincs szükség. A weboldal böngésző független módon együttműködik minden operációs rendszerrel.

Előfordulhat, hogy az adott böngészőprogramban az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak. Az ebből eredő károkért, téves, vagy nem pontosan megjelenített információkért nem vállalok felelősséget. Ha az oldal megtekintésével mégis problémája van, kérem jelezze a részemre az info@egyeniutazo.hu email címen.

 

13. Adatkezelési-, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő a megrendeléssel, vagy hírlevél-feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés során általa megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban Tanácsadó, mint Adatkezelő kezelje és tárolja, a szerződés teljesítése során felhasználja.

A Tanácsadó részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

 

14. Egyéb felhasználási feltételek

Tanácsadó jogosult a weboldal tartalmának megváltoztatására és nem szavatolja a weboldalon hozzáférhető információk teljességét és naprakész pontosságát. Tanácsadó a weboldal tartalmát folyamatosan ellenőrzi, ennek ellenére előfordulhat, hogy a weboldalon szereplő tartalom már nem aktuális, megváltozott. Tanácsadó nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának rendszeres frissítéséért és kizárja a weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kártérítési, szavatossági és jótállási igényt.

Tanácsadó jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint szolgáltatásának díjait egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Egyéni Utazó weboldalon történő közzététellel lesz hatályos. 

A Megrendelő által leadott megrendelésre a megrendelés elektronikus elküldése napján hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. június 1. napjától hatályos.

Posta Melinda egyéni vállalkozó

 

Melléklet:

Elállási / Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási, vagy felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Posta Melinda egyéni vállalkozó 

cím:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat/jogunkat az alábbi tanácsadási szolgáltatásra irányuló szerződés tekintetében: 1

A szolgáltatás megrendelésének időpontja:

rendelésazonosító szám:

A szolgáltatás átvételének időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Dátum:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló szolgáltatás megjelölése

2 A megfelelő jelölendő

Egyéni Utazó

Hírlevél feliratkozás

Egyéni Utazó

Ingyenes Porto és környéke útikalauz!

Egyéni Utazó

Köszönjük megrendelésed!

Hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot!

iranytu-vagy-navigator-001